Διεθνής πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100

Το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100 είναι ένα ενιαίο σύστημα εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε ακατέργαστη, ενδιάμεση και τελική μορφή από όλα τα στάδια παραγωγής και αναγνωρίζεται διεθνώς σε όλον τον κόσμο.


Για να εγγυηθεί ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, η Ένωση Oeko-Tex® έχει εισαγάγει έναν εκτεταμένο κατάλογο κριτηρίων ο οποίος περιέχει πάνω από 200 παραμέτρους ελέγχου και είναι δεσμευτικός για όλα τα εξουσιοδοτημένα Ινστιτούτα Oeko-Tex®.


Κριτήριο ελέγχου δεν αποτελούν μόνο οι απαγορευμένες ουσίες ή αυτές των οποίων ο νόμος περιορίζει τη χρήση, αλλά και ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συζητήσεις σε επιστημονικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους. Παράμετροι οι οποίες λειτουργούν προληπτικά για την προάσπιση της υγείας του καταναλωτή, αποτελούν επίσης μέρος αυτών των ελέγχων. Ως αποτέλεσμα τα κριτήρια αυτά κατοχυρώνουν ένα επίπεδο ασφαλείας μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζει η νομοθεσία.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο πιστοποίησης Oeko-Tex® Standard 100 επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα www.oeko-tex.com