Περιγραφή θέσης:

Προετοιμασία παραγγελιών.

Παραλαβές εμπορευμάτων

Διατήρηση καθαριότητας

Βοηθητικές εργασίες

Συσκευασία προϊόντων

Φορτοεκφόρτωση

Διανομή εμπορευμάτων

 

Προφίλ υποψηφίου:

Κάτοικος Αθηνών.

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP, EXCEL, Outlook)

Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας
Θα συνεκτιμηθεί αν υπάρχει δίπλωμα Γ κατηγορίας.

 

Παροχές:

Μόνιμη στελέχωση της εταιρίας.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας

Συμμετοχή της Sunshinehome στην Xenia 2022
Η Sunshinehome έλαβε για μια ακόμη χρονιά μέρος στην Xenia 2022....
Θέση Εργασίας Τμήματος Πωλήσεων
Η Σ. Μουτεβελής Α.Ε. , εισαγωγική ελληνική εταιρία στον χώρο των λευκών ειδών ζητά: -Πωλητή/Πωλήτρια για το τμήμα πωλήσεων οικιακού και ξενοδοχειακού...